วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แก้ไขเอกสาร PDF ฟรี Online


ปกติเอกสาร PDF  จะใช้อ่านได้อย่างเดียวครับไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ วันนี้มีเว็บที่ให้บริการแก้ไขเอกสาร PDF แบบ Online ฟรี โดยไม่ต้องหาโปรแกรมมาติดตั้งที่เครื่องเราครับ สามารถลบ แก้ไข ใส่ข้อความ ภาพ แบบฟอร์ม อื่นๆเพื่มเติมได้ เสร็จแล้วดูแบบออนไลน์ บันทึก พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ทันที หรือจะแชร์เอกสารนี้ไปที่สังคมออนไลน์เลยก็ยังได้ครับ

Edit This PDF Online With PDFescape

ขั้นตอนการแก้ไขเอกสารPdf  แบบ Online

ไปที่เว็บนี้    PDFescape

1.คลิกที่    Edit Your PDF Now
2.หัวข้อเริ่มต้นสร้าง แก้ไขเอกสารมีดังนี้
 • Create new PDF ocument    สร้างเอกสาร PDF ขึ้นมาใหม่  
 • UPload PDF to PDFescape    อัปโหลดเอกสาร PDF เพื่อมาแก้ไข
 • Load PDF from Internet    โหลดเอกสาร PDF จากอินเตอร์เน็ตเพื่อมาแก้ไข
 • Load PDF Previously Opened    โหลดเอกสาร PDF ที่เคยเปิดมาแล้วเพื่อมาแก้ไขอีกครั้ง
3.คลิกที่    UPload PDF to PDFescape    อัปโหลดเอกสาร PDF ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อมาแก้ไข4.คลิก  เลือกไฟล์
5.คลิกหาเอกสาร  PDF ที่เก็บไว้ 
6.คลิก  Open
7.คลิก  Upload   เพื่อนำไฟล์ที่เลือกมาแก้ไข
8.เข้าสู่หน้าการแก้ไข ตามหัวข้อต่อไปนี้แท็บ  Insert คลิกที่   Expand  เพื่อดูเครื่องมืออื่นๆเพิ่มเติม
 • Text  คลิกเพื่อเพิ่มเติมข้อความลงในเอกสาร จากนั้นนำเม้าส์ไปคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปทางขวา
 • Image  คลิกเพื่อเพิ่มเติมภาพลงในเอกสาร จากนั้นนำเม้าส์ไปคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปทางขวา
 • Link  คลิกเพื่อเพิ่มเติมลิ้งค์เชื่อมโยงลงในเอกสาร 
 • Line  คลิกเพื่อเพิ่มเติมเส้นลงในเอกสาร จากนั้นนำเม้าส์ไปคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปทางขวา
 • Rectangle  คลิกเพื่อเพิ่มเติมสี่เหลี่ยมลงในเอกสาร จากนั้นนำเม้าส์ไปคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปทางขวา
 • Check  คลิกเพื่อเพิ่มเติมเครื่องหมายถูกลงในเอกสาร จากนั้นนำเม้าส์ไปคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปทางขวา
 • whiteout  คลิกเพื่อใส่พื้นที่สีขาวทับข้อความหรือส่วนที่ต้องการลงในเอกสาร จากนั้นนำเม้าส์ไปคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปทางขวา
 • Freehand  คลิกเพื่อเขียนข้อความด้วยมือลงในเอกสาร
 • Form field  คลิกเพื่อสร้างแบบฟอร์มลงในเอกสาร เช่น ใส่ข้อความ  ใส่  Checkbox ใส่ radio ใส่  Dropdown  ใส่  Listbox  เมื่อเลือกได้แล้วคลิก  Select  หรือคลิก  Cancel เพื่อยกเลิก  จากนั้นนำเม้าส์ไปคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปทางขวา
 • Arrow  ใส่ลูกศร จากนั้นนำเม้าส์ไปคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปทางขวาตามต้องการ
 • Circle  ใส่วงกลม จากนั้นนำเม้าส์ไปคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปทางขวาตามต้องการ
แท็บ  Annotate มีเครื่องมือ ดังนี้
 • Sticky note  ติดกระดาษโน้ตลงในเอกสาร  จากนั้นนำเม้าส์ไปคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปทางขวาตามต้องการ
 • Highlight  ระบายสีใส่ไฮไลต์ ลงในข้อความ  จากนั้นนำเม้าส์ไปคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปทางขวาตามต้องการ
แท็บ  Page มีเครื่องมือ ดังนี้

 • Move    ย้ายเอกสาร
 • Rotate Left    หมุนเอกสารไปทางซ้าย
 • Append    การผนวกรวมเอกสาร PDF อื่นๆที่มีเข้าด้วยกันกับเอกสารหน้านี้ โดยจะมีหน้าต่างการอัปโหลดเอกสารที่จะผนวกรวมกันขึ้นมาให้เลือกเพิ่ม
 • Delete    ลบหน้าที่เลือกด้วยการคลิกที่หน้าใดๆที่ต้องการลบทิ้งแล้วคลิกที่  Delete
 • Rotate Rigtht    หมุนเอกสารไปทางซ้าย
 • Restore All    คืนกลับที่เดิมทั้งหมดหากเปลี่ยนใจไม่แก้ไขอะไร  


สิ้นสุดการแก้ไข ต่อไปทำการบันทึกและพิมพ์เอกสาร


 1. คลิก Save Document  เพื่อบันทึกเอกสารที่แก้ไขเสร็จแล้ว
 2. คลิก Save & Download PDF...    บันทึกและดาวน์โหลดเอกสารนี้ทันที
 3. Print Document...    พิมพ์เอกสารนี้
 4. Hide Form Field / Link Highlights    ซ่อนแบบฟอร์มและลิ้งค์การเชื่อมโยงต่างๆที่เราสร้างไว้


ขอให้สนุกกับการแก้ไขเอกสาร PDF  ฟรีออนไลน์ นะครับ    nanok

3 ความคิดเห็น:

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes