วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การสร้างสูตรและฟังก์ชั่น ใน Excel ตอนที่ 3 ฟังก์ชั่น MAX , MIN


การหาค่ามากที่สุดและน้อยที่สุดด้วย ฟังก์ชั่น  MAX , MIN

การหาค่ามากที่สุดและน้อยที่สุดด้วย ฟังก์ชั่น  MAX , MIN  เป็นการค้นหาค่ามากที่สุด หรือ ค่าน้อยที่สุดในฐานข้อมูลต่างๆที่ต้องการ

การหาค่ามากที่สุดด้วย ฟังก์ชั่น  MAX

1. สร้างตารางตามตัวอย่าง และพิมพ์สูตรในเซล  D15 ดังนี้    =MAX(D4:D13)  


การหาค่าน้อยที่สุดด้วย ฟังก์ชั่น  MIN

2. พิมพ์สูตรในเซล D16 ดังนี้    =MIN(D4:D13)0 ความคิดเห็น:

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes