วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สร้างอีการ์ด,โปสการ์ด ฟรีออนไลน์

แนะนำเว็บฟรีออนไลน์ส่งบัตรอวยพร อีการ์ด, โปสการ์ด & Egreetings สำหรับเพื่อนและครอบครัวในโอกาสพิเศษ   เช่น วันเกิด, ความรัก, ..เพื่อส่งหรือแบ่งปันโอกาสพิเศษอื่น ๆ

เว็บสร้าง อีการ์ด, โปสการ์ด  ส่งฟรีออนไลน์

1.  http://www.123greetings.com/    มีให้เลือกมากมายหลายแบบ

2.  http://www.bluemountain.com/    วันเกิด วันฮาโลวีน ขอบคุณ  ความรัก ให้กำลังใจ อื่นๆอีกมากมายครับ

3.  http://www.egreetings.com/    วันครอบครัว  ครบรอบ  สำเร็จการศึกษา  ฯลฯ

4.  http://www.e-cards.com/    วันหยุด  วันขอบคุณพระเจ้า  คริสต์มาส  ปีใหม่  ปาร์ตี้ / ฉลอง  งานแต่งงาน  ฯลฯ

5.  http://www2.manager.co.th/    ภาษาไทยครับ ของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ มีการ์ดหลายโอกาสให้เลือกส่ง

6.  http://www.americangreetings.com/  มีหลากหลายแบบสวยงามน่ารักดีครับ เลือกส่งตามโอกาสต่างๆมากมาย

7.  http://www.hallmark.com/    หลากหลายตามหมวดหมู่ครับ

8.  http://www.moma.org/ecards/    อีการ์ดแบบงานศิลป์  ภาพเก่าๆ  ธรรมชาติ และอื่นๆอีกมากมาย

9.  http://www.jacquielawson.com/     มีให้เลือกมากมายหลายแบบ


10.  http://www.crosscards.com/    วันครบรอบปี  วันคล้ายวันเกิ  ทักทายธุรกิจ  การดูแลและให้กำลังใจ ฯลฯ


วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การสร้างสูตรและฟังก์ชั่น ใน Excel ตอนที่ 4 ฟังก์ชั่น COUNTA

ในการสร้างข้อมูลด้วย  Excel บางครั้งข้อมูลที่มียังไม่ได้จัดเรียงลำดับข้อมูลทั้งหมด หรืออาจมีช่องว่างมาคั่นตรงกลางระหว่างบรรทัด ถ้าจะใส่เลขเรียงลำดับทีละแถวก็คงไม่มีปัญหาหากข้อมูลนั้นมีไม่มาก แต่ถ้าข้อมูลนั้นมีมากและช่องว่างระหว่างเซลก็ไม่เป็นระเบียบ จะใส่เลขเรียงลำดับทีละแถวก็คงไม่ไหวครับ  แต่ Excel ก็มีฟังก์ชั่นที่ช่วยในการจัดเรียงลำดับข้อมูลเฉพาะแถวที่มีข้อมูลให้เท่านั้น โดยการสร้างสูตรและฟังก์ชั่นครั้งเดียวแล้วคัดลอกลงมาจนถึงเซลสุดท้าย

จัดเรียงลำดับรายการข้อมูล ด้วย ฟังก์ชั่น COUNTA

 1. สร้างตารางและใส่ข้อมูลต่างๆโดยไม่ให้ข้อมูลเรียงกัน  (ตามภาพ)
 2. พิมพ์สูตรและฟังก์ชั่นในเซล  B22  ดังนี้    =IF(C22<>"",COUNTA($C$22:C22),"")
 3. คัดลอกสูตรที่สร้างเสร็จแล้วลงมาที่   B23  ถึง   B36
 4. จะเห็นข้อมูลถูกเรียงลำดับเฉพาะแถวที่มีข้อมูลอยู่เท่านั้น ส่วนเซลที่ว่างไม่ได้ใส่หมายเลขลำดับอธิบายสูตรและฟังก์ชั่น

 =IF(C22<>"",COUNTA($C$22:C22),"")

ตรวจสอบค่าที่อยู่ในเซล  C22  ว่าเป็นค่าว่างหรือไม่ ถ้ามีข้อมูลอยู่ให้ฟังก์ชั่น  COUNTA  นับจำนวนทั้งหมดและใส่เลขเรียงลำดับให้กับข้อมูลที่มี

การสร้างสูตรและฟังก์ชั่น ใน Excel ตอนที่ 3 ฟังก์ชั่น MAX , MIN


การหาค่ามากที่สุดและน้อยที่สุดด้วย ฟังก์ชั่น  MAX , MIN

การหาค่ามากที่สุดและน้อยที่สุดด้วย ฟังก์ชั่น  MAX , MIN  เป็นการค้นหาค่ามากที่สุด หรือ ค่าน้อยที่สุดในฐานข้อมูลต่างๆที่ต้องการ

การหาค่ามากที่สุดด้วย ฟังก์ชั่น  MAX

1. สร้างตารางตามตัวอย่าง และพิมพ์สูตรในเซล  D15 ดังนี้    =MAX(D4:D13)  


การหาค่าน้อยที่สุดด้วย ฟังก์ชั่น  MIN

2. พิมพ์สูตรในเซล D16 ดังนี้    =MIN(D4:D13)การสร้างสูตรและฟังก์ชั่น ใน Excel ตอนที่ 2 ฟังก์ชั่น RANK

การจัดอันดับด้วย ฟังก์ชั่น  RANK

การจัดอันดับด้วย ฟังก์ชั่น  RANK  เป็นการเรียงลำดับข้อมูลจากมากไปหาน้อย หรือ น้อยไปหามาก ในข้อมูลต่างๆที่ด้องการ

จัดอันดับจากน้อยไปหามาก


1. สร้างตารางตามตัวอย่าง และพิมพ์สูตรในเซล  E4 ดังนี้    =RANK(D4,$D$4:$D$13,1)
2. คัดลอกสูตรที่สร้างเสร็จแล้วลงมาที่เซล  E5 ถึง  E13 

จัดอันดับจากมากไปหาน้อย

3. พิมพ์สูตรในเซล  F4 ดังนี้   =RANK(D4,$D$4:$D$13)
4. คัดลอกสูตรที่สร้างเสร็จแล้วลงมาที่เซล  F5 ถึง  F13


การสร้างสูตรและฟังก์ชั่น ใน Excel ตอนที่ 1 ฟังก์ชั่น VLOOKUP


Microsoft Excel  โปรแกรมที่มีความสามารถในการสร้างเอกสาร คำนวณ หาค่าผลลัพธ์ที่ต้องการต่างๆ มากมาย ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแนะนำการสร้างเอกสาร เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่น ใน  Excel  อย่างมืออาชีพต่อไปครับ

การคำนวณตัดเกรด  ด้วยฟังก์ชั่น  VLOOKUP

1.สร้างตารางและใส่ค่าต่างๆตามตัวอย่าง  ( เว้นช่อง  ผลรวมเฉลี่ย  และช่อง  เกรดที่ได้  ไม่ต้องใส่ข้อมูลใดๆลงไป)


ตารางที่ได้2.ใส่สูตรที่เซล  L6  เพื่อหาผลรวมคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้   =((D6+E6)/2*$D$4)+((F6+G6+H6+I6+J6)/5*$F$4)+((K6/1*$K$4))
3.คัดลอกสูตรที่เซล  L6  ลงมาถึงช่องสุดท้าย คือ  L15 เพื่อหาผลคะแนนรวมเฉลี่ยทั้งหมดของนักเรียนทุกคน4.ที่เซล  M6  เกรดที่ได้  พิมพ์สูตร ดังนี้    =VLOOKUP(L6,$P$6:$R$13,3)    เพื่อนำคะแนนผลรวมเฉลี่ย ที่ได้มาคำนวณหาเกรด จากตาราง  เงื่อนไขการตัดเกรด
5.คัดลอกสูตรที่เซล  M6  ลงมาถึงช่องสุดท้าย คือ  M15  หรือช่อง  เกรดที่ได้  ของนักเรียนคนสุดท้ายเพื่อใส่เกรดจากการคำนวณแล้วอธิบายสูตรและฟังก์ชั่น

1.สูตร    =((D6+E6)/2*$D$4)+((F6+G6+H6+I6+J6)/5*$F$4)+((K6/1*$K$4))

 • =((D6+E6)/2*$D$4)    นำผลคะแนนที่ได้จากการสอบกลางภาคครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มาบวกรวมกันและคูณกับ จำนวนเปอร์เซ็นของการสอบทั้งสองครั้งนี้ คือ 35% 
 • ((F6+G6+H6+I6+J6)/5*$F$4)    นำผลคะแนนที่ได้จากการเก็บคะแนนส่งงานทั้ง 5 ชิ้นงานมาบวกรวมกันและคูณกับ จำนวนเปอร์เซ็นของการสอบทั้งสองครั้งนี้ คือ 15% 
 • ((K6/1*$K$4))    นำผลคะแนนที่ได้จากการสอบปลายภาคคูณกับ จำนวนเปอร์เซ็นของการสอบครั้งนี้ คือ 50% 


2.    ฟังก์ชั่น    =VLOOKUP(L6,$P$6:$R$13,3)

 • ใช้ฟังก์ชั่น    =VLOOKUP  เพื่อค้นหาเกรดที่ได้ตามตาราง  เงื่อนไขการตัดเกรด   ว่าตรงกับเกรดใด
 • ค่า  (L6,$P$6:$R$13,3)   หมายถึง  นำช่วงข้อมูลจากเซล  P6  ถึง  R13 นำผลที่ได้มาใส่ที่เซล  L6

จบขั้นตอนการคำนวณตัดเกรด ด้วยฟังก์ชั่น  VLOOKUP  ครับ    nanok

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เว็บแต่งภาพ ออนไลน์

วันนี้จะมาแนะนำเว็บที่ให้บริการตกแต่งภาพ ฟรีๆ ออนไลน์ครับ สำหรับผู้ที่ต้องการตกแต่งแก้ไขใส่เอฟเฟคแบบต่างๆ แล้วบันทึกเก็บไว้หรือส่งแชร์บนสังคมออนไลน์ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมให้ยุ่งยาก เว็บที่ให้บริการเกี่ยวกับการแก้ไขภาพมีมากมายครับ แต่จะขอแนะนำเว็บที่ผมแวะเวียนเข้าไปใช้บริการบ่อยๆ ที่เห็นว่าใช้ได้ เครื่องมือการทำงานก็ไม่ยุ่งยาก แค่คลิกไม่กี่ครั้งก็แสดงให้เห็นแบบ Realtime น่าสนใจครับ

การจัดเรียงลำดับต่อไปนี้ไม่ได้มีผลใดๆในเรื่องการใช้งาน ดีไม่ดียังไงต้องไปทดลองใช้เองนะครับ

1.http://www.photoshop.com    Photoshop Express โฟโต้ชอป โปรแกรมแก้ไขตกแต่งภาพขั้นเทพ ที่ทุกคนยอมรับ สามารถแก้ไขภาพแบออนไลน์ แถมมีพื้นที่ให้จัดเก็บภาพของเราได้ 2 GB

2.http://fotoflexer.com     มีฟังก์ชันการแก้ไขภาพเบื้องต้นต่างๆ เช่น  Crop ตัด ตกแต่งใส่ความเข้มสี มืดสว่าง และอื่นๆอีกมากมายใช้ได้เลยครับ

3.http://www.freeonlinephotoeditor.com   

4.http://ipiccy.com   

5.http://editor.pho.to

6.http://www.lunapic.com    มีฟังก์ชันการแก้ไขภาพมากมายครับ

7.http://www.fatpaint.com    เครื่องมือครบครัน ทำโลโก้และสร้างอักษรแบบ 3D สวยๆ

8.http://www.splashup.com    ตกแต่งแก้ไขด้วยเครื่องมือเบื้องต้น

9.SumoPaint    ตกแต่งแก้ไขใส่สีสันให้รูปถ่ายด้วยเครื่องมือต่างๆ

10.http://pizap.com    ใส่กรอบภาพ เอฟเฟครูปร่างต่างๆ มีภาพหน้าปก  Facebook ให้เลือมากมาย

11.http://www.online-image-editor.com    ตัด ย่อ ใส่กรอบ ข้อความ

12.http://photomica.com    ใส่รูปภาพของเราในกรอบแบบต่างๆ เช่น หน้าปกนิตยสาร  การ์ด 

13.http://www.pixisnap.com    สร้างภาพแบบ Mosaic  Polaroid  Gallery สวยๆครับ

14.http://www.cardfunk.com    สร้าง  e-card แบบตลกๆ ในโอกาสต่างๆ เช่นวันเกิด โดยใส่รูปใบหน้าหน้าของเราลงไป ใส่ข้อความในการ์ดและส่งให้เพื่อนทางเมล์หรือแชร์บนสังคมออนไลน์

15.http://www.imagechef.com    ใส่รูปภาพและช้อความเก๋ๆของเราในกรอบแบบต่างๆ


ขอให้สนุกกับการตกแต่งภาพด้วยเว็บแต่งภาพ ออนไลน์ นะครับ    nanok

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555

3 Step การสร้างภาพโปสเตอร์ขนาดใหญ่ ฟรี ออนไลน์


3 Step การสร้างภาพโปสเตอร์ขนาดใหญ่ไม่ต้องหาโปรแกรมมาติดตั้ง เว็บนี้ให้บริการสร้างโปสเตอร์ฟรี เพียง อัปโหลดภาพที่ต้องการขึ้นไปแล้วเลือกขนาดโปสเตอร์ที่จะสร้าง ใช้ A4 กี่แผ่น หรือขนาดกระดาษแบบ Letter ก็ยังได้ครับ จะให้โปสเตอร์นี้มีขนาดใหญ่แค่ไหนก็เลือกได้หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ทำการดาวน์โหลดโปสเตอร์ที่สร้างเสร็จแล้วมาปริ้นออกทางเครื่องพิมพ์และนำมาเรียงต่อกันเป็นภาพขนาดใหญ่

ขั้นตอนการสร้างภาพโปสเตอร์

ไปที่เว็บนี้ครับ  http://www.blockposters.com/1.คลิกที่ช่อง   Step 1 Upload your image  เลือกไฟล์ในเครื่องของเราอับโหลดขึ้นไปก่อนครับโดยไปคลิกที่ Browse...หาภาพที่ต้องการ จากนั้นไปคลิกที่  Continue
2.คลิกที่ช่อง   Step 2  Slice your image  เพื่อตัดภาพออกเป็นส่วนๆโดยเลือกจำนวนกระดาษ ชนิดกระดาษ  แนวตั้งแนวนอน  ที่ต้องการ ตามค่าที่ตั้งไว้ให้เป็น A4 แนวตั้ง กว้าง 4 หน้า หากต้องการให้ภาพโปสเตอร์กว้างกว่านี้ก็ไปคลิกที่ลูกศรด้านข้างซ้ายขวาเพิ่มหรือลดจำนวนลงได้ จากนั้นไปคลิกที่  Continue


3.จะเข้าสู่ช่อง   Step 3 Download images  ให้ไปคลิกที่ลิ้งดาวน์โหลดไฟล์ที่สร้างเสร็จ ในรูปแบบเอกสาร PDF  ( Click here to download a PDF file containing your images ) จากนั้นก็บันทึกลงในเครื่องของเรานำไปเปิดดูด้วยโปรแกรมดูเอกสาร PDF และสั่งปริ้นออกมาทางเครื่องพิมพ์แล้วนำภาพที่ได้มาต่อกันเป็นภาพขนาดใหญ่ ตามที่ได้สร้างและกำหนดค่าไว้จบขั้นตอน 3 Step การสร้างภาพโปสเตอร์ขนาดใหญ่ ฟรี ออนไลน์ ครับ    nanok

แปลงเอกสาร PDF เป็นเอกสาร Word ด้วย PDF To Word

แนะนำเว็บแปลงเอกสาร PDF ไปเป็นเอกสาร Word แล้วมาแก้ไขในโปรแกรม Word ต่อไป แปลงฟรีครับ เท่าที่ทดสอบมาหลายเว็บ พอแปลงมาเป็นเอกสาร Word แล้ว ถ้าเป็นภาษาไทยจะแปลงได้ไม่ค่อยดีนัก ตัวอักษรไม่ครบบ้าง ภาษาแปลกๆอ่านแล้วเวียนหัวครับ เหตุผลคือผู้ที่พัฒนาโปรแกรมยังไม่สนับสนุนการแปลงเป็นภาษาไทยครับ ถ้าภาษาอื่นๆ แปลงได้เกือบ 100%   ส่วนเว็บที่จะมาแนะนำวันนี้แปลงออกมาดูดีที่สุดแล้วครับ แต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่เหมือนกัน คือสระตกหล่น ต้องมาใส่เพิ่มเติมทีหลัง แต่ก็ยังดีกว่าแก้ไขอะไรไม่ได้เลย

ขั้นตอนแปลงเอกสาร Pdf เป็นเอกสาร Word

ไปที่นี่ก่อนครับ http://www.pdftoword.com/

1.ที่ช่อง  Select PDF to convert  คลิกที่  Browse...  หาไฟล์  PDF ในเครื่องของเรามาแปลงครับ
2.ที่ช่อง  Email Word file to:   ใส่อีเมล์ของเราในช่องด้านล่างครับ เพื่อรอรับไฟล์ที่แปลงเสร็จแล้วจะส่งไปให้ทางอีเมล์
3.ที่ช่อง  Confirm you're human:    ยืนยันว่าคุณคือมนุษย์  ใส่ตัวอักษรที่เห็นในช่องด้านล่างครับ
4.คลิกที่ปุ่ม  Convert to Word  รอสักครู่ครับ
5.เข้าไปเช็คที่อีเมล์ และดาวน์โหลดไฟล์ที่แปลงเสร็จแล้วมาแก้ไขในโปรแกรม Word ต่อไปครับ
จบขั้นตอนการแปลงเอกสาร PDF เป็นเอกสาร Word ด้วย  PDF To Word ครับ    nanok

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แก้ไขเอกสาร PDF ฟรี Online


ปกติเอกสาร PDF  จะใช้อ่านได้อย่างเดียวครับไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ วันนี้มีเว็บที่ให้บริการแก้ไขเอกสาร PDF แบบ Online ฟรี โดยไม่ต้องหาโปรแกรมมาติดตั้งที่เครื่องเราครับ สามารถลบ แก้ไข ใส่ข้อความ ภาพ แบบฟอร์ม อื่นๆเพื่มเติมได้ เสร็จแล้วดูแบบออนไลน์ บันทึก พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ทันที หรือจะแชร์เอกสารนี้ไปที่สังคมออนไลน์เลยก็ยังได้ครับ

Edit This PDF Online With PDFescape

ขั้นตอนการแก้ไขเอกสารPdf  แบบ Online

ไปที่เว็บนี้    PDFescape

1.คลิกที่    Edit Your PDF Now
2.หัวข้อเริ่มต้นสร้าง แก้ไขเอกสารมีดังนี้
 • Create new PDF ocument    สร้างเอกสาร PDF ขึ้นมาใหม่  
 • UPload PDF to PDFescape    อัปโหลดเอกสาร PDF เพื่อมาแก้ไข
 • Load PDF from Internet    โหลดเอกสาร PDF จากอินเตอร์เน็ตเพื่อมาแก้ไข
 • Load PDF Previously Opened    โหลดเอกสาร PDF ที่เคยเปิดมาแล้วเพื่อมาแก้ไขอีกครั้ง
3.คลิกที่    UPload PDF to PDFescape    อัปโหลดเอกสาร PDF ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อมาแก้ไข4.คลิก  เลือกไฟล์
5.คลิกหาเอกสาร  PDF ที่เก็บไว้ 
6.คลิก  Open
7.คลิก  Upload   เพื่อนำไฟล์ที่เลือกมาแก้ไข
8.เข้าสู่หน้าการแก้ไข ตามหัวข้อต่อไปนี้แท็บ  Insert คลิกที่   Expand  เพื่อดูเครื่องมืออื่นๆเพิ่มเติม
 • Text  คลิกเพื่อเพิ่มเติมข้อความลงในเอกสาร จากนั้นนำเม้าส์ไปคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปทางขวา
 • Image  คลิกเพื่อเพิ่มเติมภาพลงในเอกสาร จากนั้นนำเม้าส์ไปคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปทางขวา
 • Link  คลิกเพื่อเพิ่มเติมลิ้งค์เชื่อมโยงลงในเอกสาร 
 • Line  คลิกเพื่อเพิ่มเติมเส้นลงในเอกสาร จากนั้นนำเม้าส์ไปคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปทางขวา
 • Rectangle  คลิกเพื่อเพิ่มเติมสี่เหลี่ยมลงในเอกสาร จากนั้นนำเม้าส์ไปคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปทางขวา
 • Check  คลิกเพื่อเพิ่มเติมเครื่องหมายถูกลงในเอกสาร จากนั้นนำเม้าส์ไปคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปทางขวา
 • whiteout  คลิกเพื่อใส่พื้นที่สีขาวทับข้อความหรือส่วนที่ต้องการลงในเอกสาร จากนั้นนำเม้าส์ไปคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปทางขวา
 • Freehand  คลิกเพื่อเขียนข้อความด้วยมือลงในเอกสาร
 • Form field  คลิกเพื่อสร้างแบบฟอร์มลงในเอกสาร เช่น ใส่ข้อความ  ใส่  Checkbox ใส่ radio ใส่  Dropdown  ใส่  Listbox  เมื่อเลือกได้แล้วคลิก  Select  หรือคลิก  Cancel เพื่อยกเลิก  จากนั้นนำเม้าส์ไปคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปทางขวา
 • Arrow  ใส่ลูกศร จากนั้นนำเม้าส์ไปคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปทางขวาตามต้องการ
 • Circle  ใส่วงกลม จากนั้นนำเม้าส์ไปคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปทางขวาตามต้องการ
แท็บ  Annotate มีเครื่องมือ ดังนี้
 • Sticky note  ติดกระดาษโน้ตลงในเอกสาร  จากนั้นนำเม้าส์ไปคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปทางขวาตามต้องการ
 • Highlight  ระบายสีใส่ไฮไลต์ ลงในข้อความ  จากนั้นนำเม้าส์ไปคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปทางขวาตามต้องการ
แท็บ  Page มีเครื่องมือ ดังนี้

 • Move    ย้ายเอกสาร
 • Rotate Left    หมุนเอกสารไปทางซ้าย
 • Append    การผนวกรวมเอกสาร PDF อื่นๆที่มีเข้าด้วยกันกับเอกสารหน้านี้ โดยจะมีหน้าต่างการอัปโหลดเอกสารที่จะผนวกรวมกันขึ้นมาให้เลือกเพิ่ม
 • Delete    ลบหน้าที่เลือกด้วยการคลิกที่หน้าใดๆที่ต้องการลบทิ้งแล้วคลิกที่  Delete
 • Rotate Rigtht    หมุนเอกสารไปทางซ้าย
 • Restore All    คืนกลับที่เดิมทั้งหมดหากเปลี่ยนใจไม่แก้ไขอะไร  


สิ้นสุดการแก้ไข ต่อไปทำการบันทึกและพิมพ์เอกสาร


 1. คลิก Save Document  เพื่อบันทึกเอกสารที่แก้ไขเสร็จแล้ว
 2. คลิก Save & Download PDF...    บันทึกและดาวน์โหลดเอกสารนี้ทันที
 3. Print Document...    พิมพ์เอกสารนี้
 4. Hide Form Field / Link Highlights    ซ่อนแบบฟอร์มและลิ้งค์การเชื่อมโยงต่างๆที่เราสร้างไว้


ขอให้สนุกกับการแก้ไขเอกสาร PDF  ฟรีออนไลน์ นะครับ    nanok

ย่อภาพ Online ฟรี

ย่อภาพ แก้ไขตัดขอบ หมุนภาพ ใส่เอฟเฟ็ค แบบ Online ฟรีครับสำหรับผู้ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตประจำอยู่แล้ว เป็นเว็บที่ให้บริการย่อภาพฟรีอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ

ขั้นตอนการย่อภาพ Online ฟรี


ไปที่เว็บนี้  http://www.picresize.com1.ที่หน้าแรกนี้ จะมีให้เลือกว่าเราจะนำภาพมาแก้ไขจากที่ใด

    From computer   เลือกไฟล์ภาพจาก คอมพิวเตอร์ของเราเอง
    From Web    เลือกไฟล์ภาพจากเว็บ ต้องใส่ที่อยู่เว็บนั้น

2.คลิกที่  Browse
3.เลือกไฟล์ที่จะทำการย่อ  คลิก  Open
4.คลิก  Continue5.มาที่หน้าการแก้ไขภาพ
6.การตัดแต่งขอบภาพและหมุนภาพ  Crop and Rotate Your Picture:(Optional) ถ้าไม่ต้องการแก้ไขก็ข้ามไปเลยครับ

มีวิธีการดังนี้ครับ
    1.ตัดขอบภาพคลิกที่    Crop selection
    2.หน้าต่างบอกวิธีทำ คลิก ตกลง
    3.นำเม้าส์มาคลิกซ้ายค้างไว้ที่มุมภาพด้านซ้ายบนของภาพจากนั้นลากลงมาขวาล่างจนเกิด Crop     selection ขึ้นมาแล้วปล่อยจากนั้นปรับแต่งด้วยการคลิกซ้้ายค้างไว้บน Crop selection แล้วเลื่อนไปซ้ายขวาจนกว่าจะพอใจครับ
    4.คลิกเลือกการหมุนภาพ หากต้องการหมุนกลับภาพ7.Resize Your Picture:  เลือกขนาดที่จะย่อ โดยมีขนาดภาพต้นฉบับแสดงให้เห็น ความกว้างความยาวเดิมก่อนแก้ไขและหลังจากแก้ไขแล้ว


8.หากเลือกที่หัวข้อ  Custom Size... ต้องใส่ ความกว้าง ( Width ) ความยาว ( Height )  และดูการประมาณขนาดที่เปลี่ยนไปที่  Estimated Final9.มาที่หัวข้อ  Choose Special Effect:(Optional) เลือกใส่เอฟเฟ็คให้กับภาพ ด้วยการนำเม้าส์ไปชี้ที่หัวข้อรายชื่อเอฟเฟ็ค เลิอกดูก่อนและจะมีภาพตัวอย่างมาแสดงให้เห็น ถ้าชอบเอฟเฟ็ค แบบไหนก็คลิกเลือกเลยครับ จากนั้นคลิกเลือกใส่ค่า รัศมีของเอฟเฟ็ค ( Radius) และสีพื้นหลัง (Background Color)
10.ขั้นตอนสุดท้าย จะเลือกการบันทึกภาพเป็นรูปแบบใด  ที่  Image Format:   JPG ,GIF ,PNG ,BMP
11.คลิก I'm Done, Resize My Picture!  เมื่อแก้ไขจนพอใจแล้ว12.จะเห็นรายละเอียดภาพต้นฉบับก่อนแก้ไข และ รายละเอียดภาพหลังการแก้ไข
13.ที่ช่อง  Preview your newly resized image  ดูผลงานที่แก้ไขเสร็จแล้ว
14.ที่ช่อง  Resume Edit  Continue editing where you left off  กลับไปแก้ไขภาพนี้อีกครั้ง
15.ที่ช่อง  Save to Disk  Download your image to your computer  ดาวน์โหลดภาพนี้และบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเองครับ
16.ที่ช่อง  Save to Web  Share your image on Facebook, Twitter, or Pinterest, etc. บันทึกไปที่เว็บ เช่น  Facebook, Twitter,  Pinterest    เป็นการนำภาพนี้ไปแชร์บนสังคมออนไลน์ทันที
จบขั้นตอนการย่อภาพแบบ Online ฟรีๆ ครับ    nanok


วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

แปลงเอกสาร Pdf เป็นเอกสาร Word ง่ายๆ 4 ขั้นตอน

สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเว็บที่ให้บริการแปลงไฟล์แบบ online  ครับ ข้อดีคือไม่ต้องไปหาโปรแกรมมาติดตั้งให้ยุ่งยากเพียงต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตไว้ และทำตามขั้นตอนง่ายๆเพียง 4 ขั้นตอนครับ มีไฟล์หลายรูปแบบให้เลือกแปลง เช่น แปลงภาพ ,แปลงเอกสาร ,แปลงเสียง ,แปลงวีดีโอ ,E-Book และไฟล์ชนิดอื่นๆอีกหลายรูปแบบ  หรือจะสร้างบัญชีไว้กับที่เว็บนี้เลยก็ได้ ให้พื้นที่เก็บมากมายจนไม่ทราบจะเก็บอะไรเข้าไปครับ
สำหรับวันนี้จะแนะนำการแปลงเอกสารที่เป็นไฟล์ประเภท  pdf  ซึ่งปกติรูปแบบไฟล์นี้จะใช้อ่านได้อย่างเดียวแก้ไขอะไรไม่ได้ หากต้องการจะแปลงกลับมาเป็นไฟล์ประเภทเอกสารที่สามารถแก้ไขได้ เช่น Word ก็สามารถทำได้ครับ

ขั้นตอนแปลงเอกสาร Pdf เป็นเอกสาร Word  

1.ไปที่เว็บนี้ครับ    http://www.zamzar.com2.ที่ช่อง  Step1  คลิกเลือกไฟล์  หาเอกสาร pdf  ในเครื่องของเราครับ3.ที่ช่อง  Step2   คลิกเลือกรูปแบบการแปลงไฟล์ ตรงนี้เลือกมาที่  doc (แปลงเป็นเอกสาร Word)4.ที่ช่อง  Step3   ใส่ อีเมล์  เพื่อรอรับลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ที่แปลงเสร็จแล้ว
5.ที่ช่อง  Step4   คลิก  Convert  จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนจะส่งลิ้งค์ไปให้ทางอีเมล์หลังการแปลงเสร็จสิ้น คลิก ตกลง


6.รอการอัปโหลดไฟล์7.เมื่อแปลงเสร็จจะเข้าสู่หน้าแจ้งการแปลงเสร็จสิ้น ให้เข้าไปเช็คดูที่อีเมล์และคลิกที่ลิ้งค์ที่ส่งไปให้ จากนั้นจะเข้าสู่หน้าดาวน์โหลดขึ้นมาอัตโนมัติทีนี้ก็คลิกที่บันทึก (Save) เพื่อจัดเก็บไฟล์เอกสาร Word ไว้ที่เครื่องเราครับ


จบการแปลงเอกสาร Pdf เป็นเอกสาร Word ง่ายๆ 4 ขั้นตอนครับ    nanok

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

สร้างอัลบั้มภาพด้วย Word

วันนี้จะมาเสนอวิธีการสร้างอัลบั้มภาพในแบบฉบับของเราเองด้วยโปรแกรม Microsoft Word  ครับ อีกหนึ่งความสามารถของโปรแกรมนี้ที่น่าสนใจ โดยหลังจากการสร้างงานเสร็จแล้วเราสามารถนำงานที่สร้างนี้ไปเป็นแม่แบบ (Template) เพื่อนำมาแก้ไขใส่ภาพอื่นๆที่ต้องการในแม่แบบที่เราสร้างไว้นี้โดยไม่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดครับ  ขั้นแรกเตรียมภาพที่ต้องการนำมาสร้าง  เช่น ภาพตกแต่งส่วนประกอบต่างๆ  และรูปภาพที่ต้องการนำมาแสดงในอัลบั้ม


เปิดโปรแกรม Word
1.คลิกบน ปุ่ม Microsoft Office  แล้วคลิก สร้าง


2.เอกสารเปล่า
3.คลิก  สร้าง


4.บนแท็บ  คลิก  แทรก
5.รูปร่าง
6.เลือกแบบรูปร่างสี่เหลี่ยม

7.สร้างรูปร่างโดยคลิกซ้ายค้างไว้ที่มุมซ้ายบนของหน้ากระดาษ แล้วลากมาทางขวาจนเกือบถึงขอบแล้วลากลงมาด้านล่างเกือบสุดขอบโดยประมาณ (แก้ไขทีหลังได้ครับ)
8.ที่แท็บ  รูปแบบ
9.ที่ลักษณะรูปร่าง  คลิกเลือกรูปแบบการไล่ระดับสีในช่องที่มีมาให้

10.จากนั้นทำตามข้อ 7-9 เพื่อสร้างสี่เหลี่ยมและทำการไล่ระดับสีอีกสีเพิ่มมาอีก 1 รูปมาทับไว้ที่ส่วนล่างของหน้ากระดาษ

11.บนแท็บ   รูปแบบ คลิก  เส้นขอบรูป
12.คลิกเลือกสีขาวในช่องสี  จะเห็นขอบสี่เหลี่ยมที่แผ่นงานสีขาวกลมกลืนกับพื้นด้านล่าง
13.หากรูปร่างทั้งสองภาพมีขนาดไม่เท่ากันก็สามารถปรับและได้โดยคลิกที่รูปแรกก่อนเพื่อดูระยะความกว้างจากนั้นคลิกรูปที่สองถ้ามีขนาดขอบไม่ท่ากันก็สามารถ คลิกที่ช่อง  ขนาด และปรับตัวเลขเพิ่มลดได้
14.เมื่อปรับซ้ายขวาเท่ากันแล้วต่อไปเป็นการรวมทั้งสองภาพเข้าด้วยกันก่อน โดยคลิกที่ภาพแรกก่อน
15.กด  Ctrl ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้แล้วคลิกที่ภาพที่สอง
16.บนแท็บ รูปแบบ
17.คลิก  จัดกลุ่ม 
18.จัดกลุ่ม  เพื่อรวมภาพทั้งสองเข้าด้วยกัน

19.แก้ไขรูปทรงโดยการคลิกที่ภาพที่สองด้านล่าง
20.บนแท็บ รูปแบบ
21.เปลี่ยนรูปร่าง
22.คลิกเลือกแบบ  จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างตามที่เลือก
23.จัดแนวภาพให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ  โดยไปคลิกที่ภาพบนหน้ากระดาษ
24.บนแท็บ รูปแบบ
25.จัดแนว
26.จัดกึ่งกลาง  ผลที่ได้คือภาพจะเลื่อนปรับมาอยู่กึ่งกลางอัตมัติ
27.ต่อไปนำภาพมาใส่ ไปที่  บนแท็บ แทรก
28.รูปภาพ
29.คลิกเลือกรูป
30.คลิก แทรก
31.ไปที่แท็บ  นักพัฒนา ถ้ายังไม่เห็นแถ็บนี้ต้องเปิดขึ้นมาก่อน ดังนี้
1.คลิกขวาบน ปุ่ม Microsoft Office 
2.แล้วคลิกที่  กำนดแถบเครื่องมือด่วนเอง...3.จะมีหน้าต่าง  ตัวเลือกของ  Word คลิกที่  เป็นที่นิยม
4.ติ้กเครื่องหมายถูกที่ช่อง  สดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon
5.ตกลง32.ที่แท็บ  นักพัฒนา คลิก ที่ ตัวควบคุมเนื้อหาของรูปภาพ  จากนั้นจะมีกรอบควบคุมเนื้อหาของรูปภาพ  มาครอบอยู่ที่ภาพอีก 1 ชั้น   การที่เราต้องใส่   ตัวควบคุมเนื้อหาของรูปภาพ  นั้นจุดประสงค์เพื่อทำอัลบั้มนี้เป็นแม่แบบที่สามารถนำภาพมาใส่แทนที่ภาพเดิมกี่ครั้งก็ได้โดยไม่กระทบกับชิ้นงานทั้งหมด  หากไม่ต้องการทำเป็นแม่แบบก็ข้ามข้อนี้ไปเลยครับ


33.เพิ่มอีก 2 รูปใส่ในอัลบั้มโดยทำตามข้อ  27-32
34.การจัดตำแหน่งหมุนซ้ายขวาโดยคลิกที่ภาพ 1 ครั้ง จะเกิดกรอบขี้นมาสามารถปรับคลิกซ้ายค้างไว้หมุนซ้ายขวาไปตามตำแหน่งที่ต้องการ
35.ใส่ข้อความ  ไปที่  แท็บ แทรก
36.กล่องข้อความ 
37.เลือกไปที่ วาดกล่องข้อความ38.คลิกซ้ายค้างไว้ตรงตำแหน่งที่ต้องการใส่กล่องข้อความแล้วลากไปทางขวาและลากลง
39.คลิกในกล่องข้อความและพิมพ์ข้อความลงไป  เลื่อนปรับกล่องข้อความตามต้องการ


40.ตกแต่งส่วนประกอบต่างๆของอัลบั้มด้วยการแทรกภาพที่เตรียมไว้
41.หากภาพทั้งสองภาพมีการซ้อนกันอยู่ ต้องการให้ภาพใดอยู่ข้างหลังก็คลิกที่ภาพนั้นก่อน
42.ไปที่แท็บ รูปแบบ
43.คลิกเลือก  ย้ายไปไว้ข้างหลังสุด


44.ใส่ภาพที่เป็นส่วนประกอบอื่นๆตามต้องการ
45.สร้างเอกสารเสร็จทำการบันทึกโดยไป คลิกบน ปุ่ม Microsoft Office
46.บันทึกเป็น
47แม่แบ Word  
48.หากไม่ต้องการสร้างเป็นแม่แบบไว้ใช้อีกต่อไปคลิกที่ บันทึกเป็น  > อกสาร Word


หลังจากที่สร้างและแก้ไขเอกสาร Word เสร็จแล้วหากต้องการนำเอกสารที่สร้างนี้ไปแปลงเป็นภาพประเภท JPEG , PNG หรือแบบอื่นๆ ก็สามารถทำได้ครับ
อ่านวิธีการทำที่บทความนี้   แปลงไฟล์เอกสารที่สร้างจากโปรแกรม Word เป็นภาพ ?    

จบขั้นตอนขอให้สนุกับการตกแต่งสร้างอัลบั้มภาพด้วย Word  ครับ    nanok

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes