วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การสร้างสูตรและฟังก์ชั่น ใน Excel ตอนที่ 1 ฟังก์ชั่น VLOOKUP


Microsoft Excel  โปรแกรมที่มีความสามารถในการสร้างเอกสาร คำนวณ หาค่าผลลัพธ์ที่ต้องการต่างๆ มากมาย ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแนะนำการสร้างเอกสาร เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่น ใน  Excel  อย่างมืออาชีพต่อไปครับ

การคำนวณตัดเกรด  ด้วยฟังก์ชั่น  VLOOKUP

1.สร้างตารางและใส่ค่าต่างๆตามตัวอย่าง  ( เว้นช่อง  ผลรวมเฉลี่ย  และช่อง  เกรดที่ได้  ไม่ต้องใส่ข้อมูลใดๆลงไป)


ตารางที่ได้2.ใส่สูตรที่เซล  L6  เพื่อหาผลรวมคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้   =((D6+E6)/2*$D$4)+((F6+G6+H6+I6+J6)/5*$F$4)+((K6/1*$K$4))
3.คัดลอกสูตรที่เซล  L6  ลงมาถึงช่องสุดท้าย คือ  L15 เพื่อหาผลคะแนนรวมเฉลี่ยทั้งหมดของนักเรียนทุกคน4.ที่เซล  M6  เกรดที่ได้  พิมพ์สูตร ดังนี้    =VLOOKUP(L6,$P$6:$R$13,3)    เพื่อนำคะแนนผลรวมเฉลี่ย ที่ได้มาคำนวณหาเกรด จากตาราง  เงื่อนไขการตัดเกรด
5.คัดลอกสูตรที่เซล  M6  ลงมาถึงช่องสุดท้าย คือ  M15  หรือช่อง  เกรดที่ได้  ของนักเรียนคนสุดท้ายเพื่อใส่เกรดจากการคำนวณแล้วอธิบายสูตรและฟังก์ชั่น

1.สูตร    =((D6+E6)/2*$D$4)+((F6+G6+H6+I6+J6)/5*$F$4)+((K6/1*$K$4))

  • =((D6+E6)/2*$D$4)    นำผลคะแนนที่ได้จากการสอบกลางภาคครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มาบวกรวมกันและคูณกับ จำนวนเปอร์เซ็นของการสอบทั้งสองครั้งนี้ คือ 35% 
  • ((F6+G6+H6+I6+J6)/5*$F$4)    นำผลคะแนนที่ได้จากการเก็บคะแนนส่งงานทั้ง 5 ชิ้นงานมาบวกรวมกันและคูณกับ จำนวนเปอร์เซ็นของการสอบทั้งสองครั้งนี้ คือ 15% 
  • ((K6/1*$K$4))    นำผลคะแนนที่ได้จากการสอบปลายภาคคูณกับ จำนวนเปอร์เซ็นของการสอบครั้งนี้ คือ 50% 


2.    ฟังก์ชั่น    =VLOOKUP(L6,$P$6:$R$13,3)

  • ใช้ฟังก์ชั่น    =VLOOKUP  เพื่อค้นหาเกรดที่ได้ตามตาราง  เงื่อนไขการตัดเกรด   ว่าตรงกับเกรดใด
  • ค่า  (L6,$P$6:$R$13,3)   หมายถึง  นำช่วงข้อมูลจากเซล  P6  ถึง  R13 นำผลที่ได้มาใส่ที่เซล  L6

จบขั้นตอนการคำนวณตัดเกรด ด้วยฟังก์ชั่น  VLOOKUP  ครับ    nanok

0 ความคิดเห็น:

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes