วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การสร้างสูตรและฟังก์ชั่น ใน Excel ตอนที่ 2 ฟังก์ชั่น RANK

การจัดอันดับด้วย ฟังก์ชั่น  RANK

การจัดอันดับด้วย ฟังก์ชั่น  RANK  เป็นการเรียงลำดับข้อมูลจากมากไปหาน้อย หรือ น้อยไปหามาก ในข้อมูลต่างๆที่ด้องการ

จัดอันดับจากน้อยไปหามาก


1. สร้างตารางตามตัวอย่าง และพิมพ์สูตรในเซล  E4 ดังนี้    =RANK(D4,$D$4:$D$13,1)
2. คัดลอกสูตรที่สร้างเสร็จแล้วลงมาที่เซล  E5 ถึง  E13 

จัดอันดับจากมากไปหาน้อย

3. พิมพ์สูตรในเซล  F4 ดังนี้   =RANK(D4,$D$4:$D$13)
4. คัดลอกสูตรที่สร้างเสร็จแล้วลงมาที่เซล  F5 ถึง  F13


0 ความคิดเห็น:

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes