วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

ปลดล็อครหัสป้องกันแผ่นงาน (Worksheet) Excel ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านทำยังไง ? ตอนที่ 3


ปลดล็อครหัสป้องกันแผ่นงาน (Worksheet)  Excel  วิธีที่ 3

การใช้โปรแกรมช่วยค้นหารหัสและรีเซ็ตรหัสป้องกันแผ่นงานก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจครับ โดยรหัสป้องกันแผ่นงานยังคงมีอยู่ แต่ใช้วิธีให้โปรแกรมทำงานค้นหารหัสและรีเซ็ตรหัสใหม่แล้วนำมาใส่ในสมุดงาน Excel เพื่อปลดล็อค แต่หากจะใช้งานจริงๆ บางโปรแกรมก็ฟรี บางโปรแกรมก็ต้องจ่ายเงินก่อนจึงจะได้ตัวเวอร์ชั่นเต็มมาใช้งาน เท่าที่ทดสอบหลายๆโปรแกรมก็เป็นที่น่าพอใจแต่ก็ยังไม่ประทับใจครับ ก็เลยคัดเลือกโปรแกรมที่ทดสอบแล้วดีใช้ได้มาเป็นกรณีศึกษาครับ เพื่อการทดสอบเท่านั้น ( ความจริงใช้ได้ดีเลยทีเดียว )
ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่   Advanced Office Password Recovery Pro

ดาวน์โหลดโปรแกรมพร้อมวิธีการติดตั้งอธิบายอย่างละเอียด

วิธีการใช้งานโปรแกรม  Advanced Office Password Recovery Pro


1.เปิดโปรแกรม  Advanced Office Password Recovery Pro  ขึ้นมาครับ2.คลิกที่  Open  file...    เลือกไฟล์งาน Excel  ที่ถูกใส่รหัสป้องกันแผ่นงาน จากนั้นคลิก   Open3.จะปรากฎรหัสที่ถูกรีเซ็ตใหม่แล้ว โดยนำรหัสที่โปรแกรมสร้างขึ้นมาให้ใหม่นี้ไปไส่เพื่อยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน ( เปิดไฟล์งาน  Excel นี้ขึ้นมาแล้วไปที่เมนู ตรวจทาน ( Review )  เลือกเมนูย่อย   ยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน  ( Unprotect sheet )  ใส่รหัสที่ได้ใหม่นี้ลงไป คลิกที่  ตกลง (OK))
4.ถ้าเลือกคลิกในส่วนของ  Remove all passwords from document  คือ ให้โปรแกรมลบรหัสทั้งหมดที่ถูกใส่ป้องกันใว้ทุกแผ่นงานที่มี 5.โปรแกรมจะให้ตั้งชื่อไฟล์ที่ถูกลบรหัสขึ้นมาใหม่ โดยไฟล์เดิมยังคงอยู่  จากนั้นคลิกที่  Save6.กล่องแจ้งเตือนว่าการลบรหัสประสบผลสำเร็จแล้ว  คลิก  OK

จบขั้นตอนการปลดล็อครหัสป้องกันแผ่นงาน (Worksheet) Excel ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านด้วยโปรแกรมช่วยค้นหาและรีเซ็ตรหัสครับ    nanok

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556

ปลดล็อครหัสป้องกันแผ่นงาน (Worksheet) Excel ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านทำยังไง ? ตอนที่ 2


 ปลดล็อครหัสป้องกันแผ่นงาน (Worksheet)  Excel  วิธีที่ 2

หากยังไม่สามารถปลดล็อคแผ่นงานได้ในวิธีที่ 1 ปลดล็อครหัสป้องกันแผ่นงาน (Worksheet) Excel ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านทำยังไง ? ตอนที่ 1    หรือโปรแกรมมีปัญหา ก็ยังมีทางเลือกอีกครับ
โดยติดตั้ง เพิ่มเติม  ( Add-In )  Excel Password Remover PRO เป็นเมนูย่อยในโปรแกรม  EXcel  เพื่อทำการปลดล็อคอีกครั้ง

Excel Password Remover PRO เป็น Add-in ตัวเสริมที่สามารถปลดล็อคทำลายรหัสได้อย่างง่ายดาย
ไม่ว่ารหัสนั้นจะถูกป้องกันไว้อย่างไร ก็จะถูกทำลายหมดและสามารถเข้าไปแก้ไขแผ่นงานได้ตามต้องการ  โดยหลังจากการปลดล็อครห้สแล้วยังมีเวลาบอกด้วยครับว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่ในการปลดล็อค แผ่นงานนี้

ก่อนอื่นดาวน์โหลดไฟล์  Excel Password Remover PRO ได้จากที่นี่ครับ   Excel Password Remover PRO

รหัสในการดาวน์โหลดคือ   it-tips2you.blogspot.com  (นำรหัสนี้ไปใส่ในช่อง  Enter Password แล้วคลิกที่  UNLOCK FILE )  จะเข้าสู่หน้าดาวน์โหลดจากนั้นก็คลิกที่  Download  (25.63 KB )

เพื่อนำไฟล์นี้มาติดตั้งเพิ่มเติม ( Add-In ) ลงในโปรแกรม Excel ที่เครื่องของเราก่อนครับ โดยสามารถใช้ได้ทั้ง  Excel 2007 , 2010

วิธีการติดตั้ง Excel Password Remover PRO เพิ่มเติม ( Add-In ) ลงในโปรแกรม Excel


1.เปิดโปรแกรม Excel  ขึ้นมาก่อนครับ ( ในตัวอย่างนี้ผมใช้  Excel 2007 )

2.คลิกที่  ปุ่ม  Office  ( Microsoft Office Button ) มุมบนซ้าย จากนั้น คลิกที่  ตัวเลือกของ  Excel  ( Excel Options )
3.ที่เมนูด้านซ้าย เลื่อนลงมาคลิกที่  Add-In

4.มองลงที่ด้านล่าง ที่หัวข้อ  (Manage:) จัดการ :  Add-In ของ Excel  คลิก  ไป (GO)5.กล่อง  Add-In  จะถูกเปิดขึ้นมา ให้คลิกที่   เรียกดู... ( Browse... )  คลิกหาไฟล์ที่ได้ดาวน์โหลดมาไว้แล้ว ( password_2007_2010.xlam )
จะได้ Add-In  เข้ามาเพิ่มใหม่ชื่อ  Excel Password Remover PRO  จากนั้น คลิก  ตกลง6.กล่องข้อความแสดงขึ้นมา  Excel Password Remover 2013 now lodaded. ถูกติดตั้งพร้อมใช้งานแล้วครับ คลิก OK
7.หลังจากติดตั้งแล้วจะมีแถบเมนูเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 1 เมนูคือ Straxx  และมีเมนูย่อย คือ
Unprotect sheet    ยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน
Unprotect workbook    ยกเลิกการป้องกันสมุดงาน
Unprotect all    ยกเลิกการป้องกัน (ทั้งหมด)

***   หลังจากติดตั้งแล้วห้ามคลื่อนย้ายไฟล์   Excel Password Remover PRO  ไปไว้ที่อื่นเด็ดขาดนะครับ เพราะจะทำให้โปรแกรมหาไฟล์นี้ไม่พบและเมนูที่เพิ่มมา ( Straxx )  จะหายไปด้วย แนะนำให้สร้างโฟล์เดอร์และเก็บไฟล์นี้แยกไว้ต่างหากครับ
ขั้นตอนการใช้งานการปลดล็อครหัสป้องกันแผ่นงาน (Worksheet)  Excel1.เปิดไฟล์ Excel ที่ถูกใส่รหัสป้องกันแผ่นงานไว้ขึ้นมาเพื่อจะทำการปลดล็อคทำลายรหัส
และทดสอบแก้ไขแผ่นงานก่อนทำการปลดล็อค จะมีคำเตือนขึ้นมาว่า แผ่นงานมีการป้องกัน อ่านได้อย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขได้เลย2.ไปที่เมนู Staxx  เลือกเมนูย่อย    Unprotect sheet   ( ยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน )
รอซักครู่ครับจากนั้นจะมีกล่องข้อความขึ้นมาแจ้งว่าใช้เวลาในการปลดล็อคทำลายรหัสไปเท่าใด
คลิก  OK3.ไฟล์งาน  Excel ที่ถูกใส่รหัสล็อคไว้ก็จะถูกปลดล็อคไปอย่างง่ายดายครับ   nanok

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556

ปลดล็อครหัสป้องกันแผ่นงาน (Worksheet) Excel ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านทำยังไง ? ตอนที่ 1


เคยลืมรหัสผ่าน เมื่อทำการล็อคแผ่นงาน (Worksheet)   Excel หรือปล่าวครับ ปกติการใช้งานโปรแกรม  Excel บางครั้งข้อมูลที่ถูกใส่ลงไปและสูตรต่างๆ มากมาย ซับซ้อนไม่อยากให้มีใครมาแก้ไขหรือต้องการตั้งค่าให้ผู้ใช้งานคนอื่นๆอ่านได้อย่างเดียว ทำไปทำมาลืมรหัสผ่านที่ตั้งไว้ซะเอง จะทำยังไงดีครับ บางคนอาจจะโต้แย้งว่า จะปลดล็อคทำไม ?  เราแค่ทำการคัดลอก ( copy ) ทุกเซลที่ต้องการ แล้วไปเปิดแผ่นงาน excel ขึ้นมาใหม่ และก็จัดการนำไปวาง ( Paste )  เท่านั้นเอง นั่นก็เป็นวิธีการที่ถูกต้องครับ ถ้าเซลทั้งหมดไม่มีสูตรและฟังก์ชั่นที่ถูกเชื่อมโยงกันไว้ เราก็สามารถคัดลอกนำมาวางใส่กี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัด แต่ในทางตรงกันข้ามล่ะครับ หากทุกเซลถูกผูกเชื่อมโยงด้วยสูตรและฟังก์ชั่นต่างๆ มากมาย ก็จะใช้วิธีนี้ไม่ได้เลย
วันนี้ก็เลยจะมาแนะนำวิธีการปลดล็อครหัสป้องกันแผ่นงาน (Worksheet)  Excel ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านเท่านั้นนะครับ ไม่ขอสนับสนุนด้วยเจตนาอื่นใด ที่เป็นการกระทำด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ

วิธีการก็มีแนะนำอยู่ 2 รูปแบบครับ

1.ใช้วิธีลบรหัสทั้งหมดที่ถูกใส่ป้องกันแผ่นงานไว้ออกไป ( Password remover ) จากนั้นก็สามารถเข้าไปแก้ไขแผ่นงาน (Worksheet) ได้ตามปกติ

2.รหัสเดิมยังคงอยู่แต่จะใช้โปรแกรม ( software ) ช่วยค้นหารหัสที่ถูกใส่ป้องกันเอาไว้ และ นำรหัสที่ได้มาใส่เพื่อเข้าไปแก้ไขแผ่นงาน (Worksheet) ต่อไป


 ปลดล็อครหัสป้องกันแผ่นงาน (Worksheet)  Excel  วิธีที่ 1

         ก่อนอื่นให้ดาวน์โหลดไฟล์  PASSWORD.XLA  จากที่นี่  PASSWORD.XLA  มาเก็บไว้ก่อนครับส่วนรหัสในการดาวน์โหลดคือ    it-tips2you.blogspot.com

เพื่อนำไฟล์นี้มาติดตั้งเพิ่มเติม ( Add-In ) ลงในโปรแกรม Excel ที่เครื่องของเราก่อน โดยสามารถใช้ได้ทั้ง  Excel 2003 , 2007 , 2010

วิธีการติดตั้ง  PASSWORD.XLA  ( Password remover )ที่ดาวน์โหลดมาแล้วเพิ่มลงใน  Add-In


1.เปิดโปรแกรม Excel  ขึ้นมาก่อนครับ ( ในตัวอย่างนี้ผมใช้  Excel 2007 )

2.คลิกที่  ปุ่ม  Office  ( Microsoft Office Button ) มุมบนซ้าย จากนั้น คลิกที่  ตัวเลือกอง  Excel  ( Excel Options )


3.ที่เมนูด้านซ้าย เลื่อนลงมาคลิกที่  Add-In

4.มองลงที่ด้านล่าง ที่หัวข้อ  (Manage:) จัดการ :  Add-In ของ Excel  คลิก  ไป (GO)5.กล่อง  Add-In  จะถูกเปิดขึ้นมา ให้คลิกที่   เรียกดู... ( Browse... )  คลิกหาไฟล์ที่ได้ดาวน์โหลดมาไว้แล้ว ( PASSWORD.XLA )  จะได้ Add-In  เข้ามาเพิ่มใหม่ชื่อ  Password remover  จากนั้น คลิก  ตกลง


6.กล่องข้อความขึ้นมา คลิกปิด เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง  (Add-In)  Password remover ขั้นตอนการใช้งานการปลดล็อครหัสป้องกันแผ่นงาน (Worksheet)  Excel


           1.เปิดไฟล์ Excel ที่จะทำการปลดล็อครหัสขึ้นมา

           2.ไปที่เมนู ตรวจทาน ( Review )  เลือกเมนูย่อย   ยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน  ( Unprotect sheet )           3.ไฟล์ Excel ที่ถูกใส่รหัสล็อคไว้ก็จะถูกปลดล็อคไปอย่างง่ายดาย และสามารถทำการแก้ไขข้อมูลอื่นๆในแผ่นงาน (Worksheet) ได้ตามต้องการครับ    nanok 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes